CONDICIONAMENT

Millora de l’acústica interior de recintes sense necessitat d’obres ni moure instal·lacions.

AÏLLAMENT

Millora l’aïllament acústic de forma ràpida i senzilla.

PAVELLONS ESPORTIUS

Millora del condicionament acústic, millora acústica de sales. Intel·ligibilitat acústica.